Komorne skupine

Glede na sistematizacijo imamo po normativnem številu ur po predmetniku 16,53 komorne igre. Ta delež se razdeli na vse učitelje, ki v tem šolskem letu planirajo poučevati komorno igro.