Svet staršev

2018 – 2022

 COKAN VUKOVAC Andreja – predsednica

  1. HLASTAN Benjamin
  2. NAGLIČ Janez
  3. PUŠNIK Darjan
  4. PETRIČEVIĆ Irena
  5. RIBNIKAR Erna
  6. TKALEC Manuela