Svet šole

Predstavniki učiteljskega zbora:

ŠVAB Andrej – predsednik

  1. KAŠNIK Branka
  2. ISAK Matjaž
  3. LAVRINŠEK BECI Sonja
  4. POGORELC Andreja

Predstavniki staršev:

  1. COKAN VUJKOVAC Andreja
  2. PUŠNIK Darjan – namestnik predsednika
  3. TKALEC Manuela

Predstavniki občin – ustanoviteljic:

  1. KOTNIK Tomaž
  2. ROGINA Almira
  3. ROŠER Barbara