Šolske pristojbine – prispevek staršev

Šolske pristojbine – prispevek staršev                       

                            EUR

Stroški šolske dokumentacije                                                                                                   36,00

Letni prispevek staršev za materialne stroške (instrument, NGL)

 360,00 ( 9 x 40)

Letni prispevek (PGV, GP, NGL )

                              270,00 ( 9 x 30)

Letni prispevek plesna pripravnica, balet                                                                            360,00 (9 x 40)

Izposoja instrumenta (mesečno)                                                                                             15,00

Izredni izpit instrument + NGL                                                                                                  120,00

Izredni izpit instrument (NGL ima že opravljeno)

                                     108,00

* PGV (predšolska glasbena vzgoja), GP (glasbena pripravnica), NGL (nauk o glasbi)

Popusti

V primeru, ko glasbeno šolo obiskujeta dva oziroma več otrok iz iste družine, se drugemu oz. vsakemu  naslednjemu otroku prizna 50% popust.

Izpis

Izpis med šolskim letom (1.9. – 24.6.) je možen samo v izjemnim primerih (bolezen, selitev) in mora biti podan v pisni obliki. Ko so poravnane vse obveznosti do šole, se izda izpisnica.

Izposoja instrumenta

Glasbena šola Slovenj Gradec pred predajo instrumenta zagotovi, da je le ta v brezhibnem stanju.  Učenec skrbi za instrument, kot bi bil njegov in je odgovoren za vsa popravila, ki so potrebna med izposojo. Prav tako mora biti instrument ob vrnitvi v brezhibnem stanju.