Predšolska glasbena vzgoja

art-music-literatureUčiteljica: ŠMON Vlasta

V predšolski glasbeni vzgoji na primeren način oziroma v skladu z metodiko, ki je predvidena za to stopnjo, seznanjamo učence z osnovnimi elementi glasbene umetnosti. Pri tem razvijamo enostavne interpretativne pa tudi perceptivne sposobnosti.

Pouk poteka 1x tedensko po 45 minut.