Individualni pouk

Pri individualnem pouku (z naukom o glasbi) se razvija sposobnost glasbene interpretacije na instrumentalnem in vokalnem področju. S primernimi metodičnimi pristopi se obvladuje program, predviden za posamezno stopnjo. Pri tem se oblikuje sposobnost reprodukcije tako v tehničnem kot v interpretativnem smislu.

Usmerjanje k pravim glasbeno-umetniškim vrednotam je stalen element oblikovanja mlade osebnosti. V primeru nadpovprečnih sposobnosti pripravljamo učence tudi za usmeritev v nadaljnje glasbeno šolanje.

Pouk poteka 2-3x na teden (2×30  minut instrument, 1×60 minut nauk o glasbi).